DNA Live24 2015

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर पुरस्कारासाठी प्रस्ताव सादर करावेत

 अहमदनगर : महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागातर्फे महिला व बाल विकास क्षेत्रात उल्लेखनिय कामगिरी करणा-या महिला व संस्थांना दरवर्षी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर पुरस्कार दिला जातो.  राज्यस्तरिय पुरस्कारासाठी महिला व बाल विकास क्षेत्रात किमान 25 वर्षाचा सामाजिक कार्याचा अनुभव असावा. ज्या महिलांना जिल्हास्तरिय पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर पुरस्कार, दलीतमित्र पुरस्कार अथवा सावित्रीबाई फुले पुरस्कार प्राप्त झालेला आहे, त्या महिला तो पुरस्कार मिळाल्याचे 5 वर्षापर्यंत राज्यस्तरिय पुरस्कारासाठी पात्र राहणार नाहीत.
            विभागीय पुरस्कारासाठी महिला व बाल विकास क्षेत्रात संस्थेचे किमान 7 वर्षीय असावे. नोंदणीकृत संस्थेस दलीतमित्र पुरस्कार प्राप्त झालेला नसावा. संस्था राजकारणापासून अलीप्त असावी तसेच तीचे कार्य व सेवा ही पक्षातील व राजाकरणापासून अलीप्त असावी.
 जिल्हास्तरिय पुरस्कारासाठी महिला व बाल विकास क्षेत्रात किमान 25 वर्षाचा सामाजिक कार्य असावे. ज्या महिलांना दलीतमित्र पुरस्कार अथवा सावित्रीबाई फुले पुरस्कार प्राप्त झालेला आहे, त्या महिलांना जिल्हास्तरिय पुरस्कार अनुज्ञेय राहणार नाही.
            राज्यस्तरिय  पुरस्काराचे स्वरुप रुपये  1 लाख रोख, स्मृतिचिन्ह,सन्मानपत्र, शाल व श्रीफळ असा आहे व   विभागीयस्‍तरीय पुरस्काराचे स्वरुप- रुपये 25 हजार 1 रोख, स्मृतिचिन्ह,सन्मानपत्र, शाल व श्रीफळ संस्थेची माहिती व कार्याचा अहवाल, वृत्तपत्र, छायाचित्र इत्यादि, संस्थेस यापूर्वी पुरस्कार मिळाले आहेत काय ? असल्यास  तपशिल, संस्था नोंदणी प्रमाणपत्र व घटनेची प्रत तसेच  जिल्हास्तरिय पुरस्काराचे स्वरुप रुपये 10 हजार 1 रोख, स्मृतिचिन्ह, सन्मानपत्र, शाल व श्रीफळप्रस्ताव धारकाने केलेल्या कार्याचा तपशिल, वृत्तपत्र, छायाचित्र इत्यादी, सध्या कोणत्या पदावर कार्यरत आहे, यापूर्वी पुरस्कार मिळाले आहेत काय? असल्यास  तपशिल इत्यादी कागदपत्रांची पुर्तता करणे आवश्‍यक आहे.
सन 2017-18 या वर्षाकरिता प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. इच्छूक महिला संस्थांनी आपले प्रस्ताव जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, अहमदनगर यांचेकडे आवश्यक त्या कागदपत्रांसह 5  नोव्‍हेंबर 2017 पर्यंत सादर करावेत. अधिक माहितीसाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, सर्जेपुरा, अर्पित हाऊस, सर्जेपुरा चौक, अहममदनगर दूरध्वनी क्रमांक 0241-2431171 या कार्यालयाकडे अथवा मा. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचेशी संपर्क साधावा  तसेच विहीत मुदतीत न येणा-या प्रस्तावांचा कोणत्याही परिस्थितीमध्ये विचार केला जाणार नाही. असे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, अहमदनगर यांनी एका पत्रकान्वये कळविले आहे.

Post a Comment

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Star Pro. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget