DNA Live24 2015

स्थानिक उमेदवारांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य

पर्यवेक्षकीय किमान 50 टक्के तर पर्यवेक्षकीयसहित इतर श्रेणीत किमान 80 टक्के
शिर्डी : 
दि. 17 नोव्हेंबर, 2008 च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील सर्व औदयोगिक उपक्रमांमध्ये पर्यवेक्षकीय प्रवर्गामध्ये किमान 50 टक्के व पर्यवेक्षकीयसहित इतर श्रेणीत किमान 80 टक्के स्थानिक उमेदवारांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्याने घेण्याबाबत तसेच नोकर भरती करणारा 'मराठी जाणणारा' असावा असे नमुद केले आहे. सदरच्या शासन निर्णयान्वये, स्थानिक लोकांची टक्केवारी राखण्यात यावी व त्याबाबत वेळोवेळी खात्री करुन याबाबतचा स्थालोरो-1 या विहीत नमुन्यातील अहवाल दोन प्रतीत सादर करणे बंधनकारक आहे. शासन निर्णयातील अटींप्रमाणे सामुहिक प्रोत्साहन योजनेतंर्गत पात्रता प्रमाणपत्रासाठीच्या अर्जासोबत जिल्हा उदयोग केंद्राकडे लेखी हमीपत्र सादर करणे, औदयोगिक घटकाने उत्पादन सुरु केल्यानंतर व तद्नंतर प्रतिवर्षी नियतकालिक अहवाल विहीत प्रपत्रात सादर करणे आवश्यक आहे. ज्या उदयोग घटकांनी सामुहिक प्रोत्साहन योजनेचे लाभ घेतले नसतील, अशा उदयोग घटकांनाही उपरोक्त शासकीय धोरण लागु आहे.

जिल्ह्यातील सर्व सुक्ष्म, लघु, मध्यम, मोठ्या व विशाल उद्योग घटकांनी शासनाच्या उपक्रमास सहकार्य करुन जास्तीत जास्त स्थानिक लोकांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देण्यात येऊन स्थानिक लोकांना रोजगाराबाबतची विहीत नमुन्यातील (स्थालोरो-1) प्रतीवर्षी दि. 30 जुनपर्यंत जिल्हा उदयोग केंद्राकडे प्रत्यक्षात व ई -मेलसंदेशाद्वारे सादर करावे, असे आवाहन, महाव्यवस्थापक, जिल्हा उदयोग केद्र, अहमदनगर यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.

Post a Comment

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Star Pro. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget