DNA Live24 2015

जमिनीचा धारणाधिकार नियमांचे प्रारुप प्रसिध्द

अहमदनगर  :
भाडेपट्ट्याने अथवा कब्जे हक्काने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनीपैकी कृषी, रहिवासी व वाणिज्यिक प्रयोजनासाठी प्रदान केलेल्या जमिनींचा धारणाधिकार व भोगवटादार वर्ग- 1 मध्ये रुपांतरीत करण्याकरीता नियमांचे प्रारुप शासन राजपत्रात 17 नोव्हेंबर 2018 रोजी प्रसिध्द करण्यात आले आहे.  ही अधिसूचना www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरही प्रसिध्द करण्यात आली आहे, असे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकान्वये कळविण्यात आले आहे.

नियमांच्या या प्रारुपांवर राज्य शासनाचे अपर मुख्य सचिव (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क), महसूल व वनविभाग, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई-32, यांच्याकडे 18 डिसेंबर 2018 पूर्वी कोणत्याही व्यक्तीकडून येणाऱ्या, प्राप्त होणाऱ्या हरकती व सूचना शासनाकडून विचारात घेण्यात येतील, असेही नमूद करण्यात आले आहे.

Post a Comment

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Star Pro. Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget