कांद्याच्या साठवणूकीवर निर्बंध लागू

अहमदनगर :

केंद्र शासनाने दिनांक 29 सप्‍टेंबर 2019 रोजीच्‍या अधिसूचनेनुसार जीवनावश्‍यक अधिनियम 1955 अंतर्गत कांदा या जीवनावश्‍यक वस्‍तूच्‍या साठवणुकीवर निर्बंध लागू करण्‍यात आले आहे. त्‍यानुसार व्‍यापारासाठी 50 मे.टन व किरकोळ व्‍यापारांकरीता 10 मे.टन कांदयासाठी निर्बंध लागू करण्‍यात आले होते. दिनांक 28 नोव्‍हेंबर 2019 रोजीच्‍या अधिसूचनेनुसार जीवनावश्‍यक वस्‍तूच्‍या साठवणुकीवरील निर्बंध पुढील आदेश होईपर्यत कायम ठेवण्‍यात आलेले आहेत.  

केंद्र शासनाच्‍या  दिनांक 3 डिसेंबर 2019 च्‍या अधिसूचनेनुसार घाऊक व्‍यापारासाठी 25 मे.टन व किरकोळ व्‍यापाराकरिता 5 मे. टन कांदयासाठी  निर्बंध लागू  करण्‍यात आले होते.  आता  केंद्र  शासनाच्‍या दिनांक 9 डिसेंबर 2019 रोजीच्‍या आदेशान्‍वये घाऊक व्‍यापा-यासाठी 25 मे.टन व किरकोळ व्‍यापा-यासाठी 2 मे.टन कांद्या साठवणुकीवर निर्बंध लागू करण्‍यात आलेले असून या कांदा निर्बंधाची मुदत पुढील आदेशापर्यत वाढविण्‍यात आलेली  आहे.

जिल्‍हयात नागरिकांना आवाहन करण्‍यात येते कांदा या  जीवनावश्‍यक वस्‍तूचा कोठेही बेकायदेशीर साठेबाजी निदर्शनास आल्‍यास जिल्‍हाधिकारी कार्यालयातील पुरवठा विभागाच्‍या  दूरध्‍वनी क्रमांक 0241-2320236 वर संपर्क साधावा. बेकायदा साठेबाजीचा व्‍यापार करणा-या व्‍यापा-याविरुध्‍द जीवनावश्‍यक वस्‍तू अधिनियम 1955 व काळा बाजार प्रतिबंध आणि जीवनावश्‍यक वस्‍तूंचा सुरळीत पुरवठा अधिनियम 1980 अंतर्गत कठोर कार्यवाही करण्‍यात येईल असे जिल्‍हा पुरवठा अधिकारी  यांनी एका प्रसिध्‍दीपत्रकान्‍वये कळविले आहे.

आपल्या मित्रांपर्यंत ही बातमी पोचवा..

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*